Korty w Warszawie w Szkole Tenisa TieBreak

Nawigacja

Jesteśmy licencjonowanym klubem PZT

Tie Break Junior Cup

08.04.2018

Zapraszamy wszystkie dzieci z rocznika 2002 i młodsze na rekreacyjny turniej rozgrywany na kortach przy ul. Koncertowej 8A.

W turnieju nie mogą brać udziału osoby notowane na listach rankingowych PZT.

Rozegrane zostaną dwie kategorie wiekowe z podziałem na dziewczynki i chłopców:

Kategoria do 13 lat oraz kategoria do 16 lat.

Rozgrywki toczone będą systemem grupowym, więc każdy może liczyć na dawkę tenisa i emocji :)

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, turniej może być rozegrany systemem pucharowym.

Wpisowe: 70 zł płatne gotówką w dniu turnieju.

Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie. Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 06.04 do godz. 17:00 drogą telefoniczną pod numerem 608 313 072 lub mailem  na adres biuro@tiebreak.pl

Plan gier będzie tworzony z wyprzedzeniem. Każdy otrzyma sms/mail z przybliżoną godziną pierwszego meczu.

Dla zwycięzców przewidziane są puchary i drobne nagrody rzeczowe, każdy uczestnik otrzyma mały pakiet startowy.

Zapraszamy serdecznie !!!!



Najbliższe wydarzenia

Nawigacja w stopce



Szanowni Klienci!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych są: firma PPHU Tie Break Magdalena Rejniak Romer z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 21/86 NIP: 951-184-86-12 oraz firma Szkoła Tenisa Tie Break Karolina Rejniak-Oszczyk z siedzibą w Warszawie przy ul. Neseberskiej 4/153, NIP: 9512167624,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - INSP.ODO@GMAIL.COM,
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług klubu tenisowego- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji Usług,
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres uzasadniony do prawidłowego wykonywania umowy,
6) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Akceptuję