Korty w Warszawie w Szkole Tenisa TieBreak

Nawigacja

Jesteśmy licencjonowanym klubem PZT

TIE BREAK JUNIOR CUP 2023 KAT. U 18

12.03.2023

TIE BREAK JUNIOR CUP 2023 kat. U 18

12 marca odbędzie się kolejna edycja Tie Break Junior Cup 2023 w kategorii do lat 18

Początek turnieju godzina 15:00  • Wszyscy gramy żółtą piłką
  • System grupowo-pucharowy z tie breakami
  • Kategoria dla chłopców i dziewczyn z rocznika 2005 i młodszych
  • Gwarantowana rywalizacja i nagrody
  • Wpisowe 90 zł


Zapisz się już dziś - biuro@tiebreak.pl

ZAPISY DO 8 MARCA 2023

Regulamin turnieju Tie Break Junior Cup 2023

Zasady ogólne

1. Turniej Tie Break Junior Cup rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych U 14 (rocznik 2009 i młodsi) oraz U 18 (rocznik 2005 i młodsi), osobno w kategorii dziewcząt i osobno w kategorii chłopców

2. W turnieju mogą wziąć udział jedynie osoby biorące udział w organizowanych przez Szkołę Tenisa „Tie Break” zajęciach tenisowych i uczniowie klas tenisowych ze Szkół Podstawowych nr 303 i 319

3. Osoby biorące udział w turnieju nie mogą mieć żadnych przeciwwskazań zdrowotnych.

4. Turniej przeznaczony jest dla osób grających amatorsko w tenisa. W turnieju nie mogą grać zawodnicy posiadające licencję zawodniczą Polskiego Związku Tenisowego.

Termin zgłoszeń i wpisowe

1. Zgłoszenia do turnieju dokonywać można w biurze Szkoły Tenisa „Tie Break” przy ul. Koncertowej 8a lub mailem na adres biuro@tiebreak.pl

2. Termin zgłoszeń do turnieju upływa 8 marca 2023.

3. Wpisowe do turnieju wynosi 90 zł. Opłaty wpisowego należy dokonać przelewem na numer konta PPHU „Tiebreak” Magdalena Rejniak-Romer
63 1500 1865 1218 6008 4282 0000

Liczba uczestników i system rozgrywek

1. Turniej rozgrywany będzie systemem grupowo – pucharowym

2. Liczba grup zostanie określona na podstawie liczby zgłoszeń do danej kategorii.

3. Turniej rozgrywamy systemem grupowym, mecze będą rozgrywane do wygrania 4 gemów, tzw. “fast four”.

4. Przy stanie 40:40 w gemie rozgrywany jest decydujący punkt, odbierający może wybrać stronę podania.

5. Przy stanie 3:3 w gemach, rozgrywamy tie break do 7 pkt.

5. Plan gier jest obowiązujący (osoba, która spóźni się na mecz, który został wyznaczony  więcej niż 15 minut - przegrywa pojedynek)

6. Rozgrzewka przed meczem trwa nie dłużej niż 5 minut.

7. W sprawach spornych ostateczne decyzje należą do sędziego naczelnego turnieju.
Najbliższe wydarzenia

Nawigacja w stopceSzanowni Klienci!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych są: firma PPHU Tie Break Magdalena Rejniak Romer z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 21/86 NIP: 951-184-86-12 oraz firma Szkoła Tenisa Tie Break Karolina Rejniak-Oszczyk z siedzibą w Warszawie przy ul. Neseberskiej 4/153, NIP: 9512167624,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - INSP.ODO@GMAIL.COM,
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług klubu tenisowego- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji Usług,
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres uzasadniony do prawidłowego wykonywania umowy,
6) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Akceptuję